Σύγχρονη, Λειτουργική Προσθετική | Ορθωτικές λύσεις Μια τέλεια εφαρμογή για κάθε τρόπο ζωής-ορθοπεδικά σταματίου

Modern, Functional Prosthetic | Orthotic solutions A perfect fit for every lifestyle

1.

Καταγραφή-Ανάλυση

2.

Ερωτήσεις-απαντήσεις

3.

Υλικά-Μέτρηση

4.

Επικοινωνία-Παρακολούθηση

 Αξίζει να διαβάσετε…

Προθέσεις

 • Είναι μια τεχνητή συσκευή που αντικαθιστά ένα μέρος του σώματος το οποίο λείπει.
 • Το μέρος του σώματος μπορεί να είχε χαθεί λόγω τραύματος, ασθένειας ή μιας εκ γενετής κατάστασης.
 • Η πρόθεση ενός ατόμου πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες και την εμφάνιση του ανθρώπου.
  Για παράδειγμα ένα άτομο μπορεί να επιλέξει μεταξύ μιας αισθητικής λειτουργικής συσκευής, μιας ηλεκτρικής ή κινούμενης από το σώμα.

 
 

Τι είναι η όρθωση;

Όρθωση είναι ο σωστός όρος για μια συσκευή που εφαρμόζεται εξωτερικά από το σώμα όπου έχει σχεδιαστεί και προσαρμοστεί για να πετύχει έναν από τους ακόλουθους στόχους.

 • Έλεγχος βιομηχανικής ευθυγράμμισης
 • προστασία & υποστήριξη ενός επουλωτικού τραυματισμού
 • Βοήθεια στην αποκατάσταση
 • Μείωση πόνου
 • Αύξηση της κινητικότητας
 • Αύξηση της ανεξαρτησίας